iphone

THE TALK

with Yuval Miara

שיחת זום אינטימית.

איך הגעתי למה שאני עושה, מה עזר לי בדרך, כלים מניסיון אישי, תשובות ושאלות

Instagram

INSTAGRAM WORKSHOP

with Yuval Miara

סדנת האינסטגרם שלי.

ניסיון של מעל 5 שנים שריכזתי לסדנה בת 4 שעות שתעזור לכם לעבוד עם אינסטגרם

IMG_8767.JPG